مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:جعفری
پست الکترونیک:alijafari@ut.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.alijafari.org
نخصص ها:حقوق ، فقه و اصول ، زبان و ادبیات انگلیسی

زندگی نامه

متولد: 1359قم

دوره ابتدایی: دبستان فیض و شاهد نور علم قم

دوره راهنمایی: مدرسه تیزهوشان (مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان)
دوره دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک): مدرسه تیزهوشان (مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان)

ورود به حوزه علمیه قم: 1374 (پس از اشتغال به دروس حوزوی، ادامه دبیرستان را به صورت داوطلب آزاد امتحان دادم و در سال 1377 دیپلم ریاضی گرفتم)


اتمام کتبی و شفاهی پایه10حوزه علمیه درسال 1381
از سال 1381 حضور در درس خارج آیت الله وحید خراسانی

دریافت لیسانس حقوق با احراز رتبه اول گروه از موسسه امام خمینی (ره) در سال 1383 

اتمام دوره عالی زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در سال 1383

دریافت فوق لیسانس حقوق خصوصی با احراز رتبه اول گروه از دانشگاه تهران در سال 1385 و انتخاب پایان نامه به عنوان پایان نامه برتر دانشکده

 شروع به تدریس در دانشگاهها از سال 1385

اتمام خدمت سربازی در اردیبهشت 1387

 مدیریت گروه فقه و حقوق پژوهشکده باقرالعلوم (ع) از اردیبهشت 1387

دفاع از رساله دکتریحقوق خصوصی در دانشگاه قم در تابستان91

عضویت در هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) از سال 88

مدیر گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س) از سال 91

سردبیر دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه و حقوق ارتباطات»

عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) از تابستان 1392