بررسی فقهی حقوقی رابطه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی اطلاعات
44 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش های ارتباطی»
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی