رابطه حقوق بشر با حقوق زنان
40 بازدید
محل نشر: سومین همایش بین المللی حقوق بشر دانشگاه مفید- اردیبهشت 1384
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی