بررسی مشروعیت اجاره از قرار (از دیدگاه مشهورفقها، سیدیزدی و قانون مدنی)
51 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت شماره 72
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی مشروعیت اجاره از قرار (از دیدگاه مشهورفقها، سیدیزدی و قانون مدنی)